czwartek, 18 lutego 2016

Dla małego zucha // For a little boy

A u mnie dziś Piątek Trzynastego :)

Z narodzinami i pierwszym rokiem życia dziecka wiąże się chyba najwięcej wspomnień, 
które chcemy zatrzymać na dłużej. 
Zdjęcia przywołują część zdarzeń, pozostałe niestety z czasem ulatują z naszej pamięci. 
Ja żałuję, że nie zapisywałam zabawnych powiedzonek moich dzieci. 
Części z nich nie potrafię już sobie przypomnieć...

Stąd pomysł, by powstał komplet - gratulacyjna kartka wraz z niewielkim albumem do utrwalania tego, co istotne.


The birth and the first year of child's life involve a lot of memories that we want to stay for longer.
Pictures recall some events, others unfortunately sometimes fly away from our memory.  
I regret that I did not write funny sayings of my children
 I can not recall some of them now...

For this reason I prepared a set - congratulation card with a small album to save what is essential.


Wewnętrzne karty przygotowane do wklejenia zdjęć :)

Internal cards are ready for photos :)
 

Użyłam: // I used:

http://piatek13.pl/pl/p/Zestaw-papierow-Kolory%2C-12x12/93      http://piatek13.pl/pl/p/Zestaw-kart-do-journalingu-Vol.2.%2C-3x4-/85 Pozdrawiam serdecznie // Best regards

 

1 komentarz:

Dziękuję za pozostawione komentarze!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...